Wymagania dla krzewów róż

Krzewy róż powinny mieć następujące cechy:
– jednoroczne szlachetne pędy całkowicie zdrewniałe, bez liści, rówmomiernie rozłożone wokół psi szyjki korzeniowej;
– dobre i całkowite zrośnięcie tarczki okulizacyjnej z podkładką;
– krótko nad oczkiem przyciętą szyjkę …

Wymagania jakościowe drzew i krzewów iglastych

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów iglastych są następujące:
—    drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak liściaste, powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzana zgodnie z zasadami …

Rośliny drzewiaste

Rośliny drzewiaste stanowią najważniejsze elementy przestrzenne terenów zieleni. Ich rozmieszczenie i wzajemny układ są przedmiotem szczegółowego projektowania. Sadzenie tych roślin odbywa się na podstawie szczegółowych projektów techniczno-roboczych, rysunków roboczych i odpowiednich instrukcji opisowych, dotyczących np. nawożenia, sposobu przygotowania ziemi dla …

Domki dla ptaków cz.2

Format 1 jest przeznaczony wyłącznie dla sikor. Średnica otworu uniemożliwia zasiedlenie domku przez wróbla. Zaleca się stosowanie tego formatu w miejscach licznego występowania wróbli.

Format 2 jest przeznaczony dla sikor, kowalika, pełzacza, krętogłowa, muchówki żałobnej, pliszki i dzięcioła.

Format 3 …

Domki dla ptaków cz.1

Rola ptaków jest powszechnie uznana za pożyteczną i w związku z tym stosuje się różne sposoby czynnej ochrony wielu ich gatunków. Jednym z talkach sposobów jest tworzenie dogodnych warunków gniazdowania i zapobieganie głodowaniu ptaków, zwłaszcza w okresie zimy.
Nie wszystkim …