Lucerny se vyrábějí doma

Lucerny se vyrábějí doma.

Lucerny se vyrábějí doma:

1 – Jednoduchá lucerna ve tvaru hranolu;

2 – Lucerna ve tvaru krychle;

3 – Osmiboká lucerna, vyrobeno stejným způsobem jako na obr. 2;

4 – Stolní lampa, podlaha; jednoduchá konstrukce nohou a lampy ze svařovaných tlustých kulatých tyčí 4-6 mm; kryt lampy vyrobený podle příkladu na obr.2