Hnůj

Hnůj.

Dobře kompostovaný hnůj lze použít na začátku jara při přípravě půdy pro plodiny. Když to na podzim rozebereme, v zimě bude z něj vyplavena velká část dusíku. Na podzim můžeme použít čerstvý hnůj. Než přijde jaro, bude se několik měsíců pomalu rozkládat v půdě. Takový hnůj je pokryt mnohem tenčí vrstvou půdy než kompostovaný hnůj. To zajistí lepší přístup ke kyslíku potřebnému pro rychlé šíření hnojiva. Fresh Obornik by se také neměl používat na slevy, na kterých již rostou rostliny, protože se z něj uvolňuje velké množství amoniaku a může poškodit jejich kořeny. Zdroj je velmi důležitý, ze kterého získáme hnůj. Pokud jsme organičtí, neměli bychom používat hnůj z intenzivního zemědělství, který používá hormony a antibiotika. Nejcennější je hnůj z koně a skotu. Prasečí hnůj obsahuje méně vápníku, ale hodně fosforu. Ptačí hnojivo se vyznačuje velkým množstvím živin. Nepoužívejte čerstvý trus ptáků, protože může spálit kořeny rostlin. Nejlepší je kompostovat s jiným odpadem. Hnojení se obvykle před krmením smísí se zralým kompostem 1:1.