Oriel

Oriel

Oriel – zajímavý prvek fasády z románského období – vyvinula se po mnoho staletí, začaly mizet ve 20. století. V meziválečném období byly postaveny budovy s arkýři, dosud- Singl – se objevily v prvních letech rekonstrukce, ale poté, co byla stavba zvládnuta prefabrikací, zůstaly jen vzpomínkou na krásnou architekturu. Je to škoda nejen pro fasádu, ale hlavně pro uživatele bytu. Funkční a plastové hodnoty arkýře mohly – vedle balkonů a lodžií – obohatit fasády budov a funkci bytů. Během poválečné rekonstrukce byly některé výšky obnoveny jedním arkýřem- nebo vícepodlažní. Velmi málo se nachází v prefabrikované konstrukci, plaché pokusy postavit arkýřová okna.

Tato rozmanitost balkonu, různých forem, uzavřené zdmi, vytvoří další místnost vedle místnosti, dobře osvětlená zátoka. Je široce používán jako relaxační oblast, místo k práci, samostatný prostor pro dětské hry, oranžerie. V tomto prostoru, chráněno před chladem a větrem a bohatě osvětleno, můžete vytvořit okouzlující koutek plný okrasných rostlin.