Gødning

Gødning.

Godt komposteret gødning kan bruges tidligt på foråret, når jorden forberedes til afgrøder. Hvis vi adskiller det om efteråret, om vinteren skylles meget af kvælstof ud af det. Om efteråret kan vi bruge frisk gødning. Før foråret kommer, den nedbrydes langsomt i jorden i et par måneder. Sådan gødning er dækket af et meget tyndere lag jord end komposteret gødning. Dette giver bedre adgang til det ilt, der er nødvendigt for hurtig spredning af gødningen. Frisk Obornik bør heller ikke bruges til rabatter, hvorpå planter allerede vokser, fordi store mængder ammoniak frigøres fra det og kan beskadige deres rødder. Kilden er meget vigtig, hvorfra vi får gødningen. Hvis vi er organiske, vi skal ikke bruge gødning fra intensivt landbrug, der bruger hormoner og antibiotika. Den mest værdifulde er hest og kvæggødning. Svinegødning indeholder mindre calcium, men meget fosfor. Fuglegødning er kendetegnet ved en stor mængde næringsstoffer. Frisk fugleskidt bør ikke bruges, fordi det kan brænde planterødder. Det er bedst at kompostere det med andet affald. Gødning blandes normalt med moden kompost, før den fodres med jorden 1:1.