Growing checkerboards

• Każdy gatunek wymaga innej gleby.

• Najlepszą porą sadzenia cebul jest koniec sierpnia i początek września (planted too late, may freeze). Planting depth and spacing between plants should be equal to four times the diameter of the bulbs (the imperial crown is planted shallower – do 25 cm).

• Przed zimą rabaty z szachownicami trzeba przykryć słomą lub liśćmi.
• Po zdjęciu zimowej okrywy, as soon as vegetation begins, we begin to feed the plants with fertilizer (preferably multi-component), which, after spreading, carefully mix with the substrate. By the end of May, we should plant discounts on every square meter 40-60 g of fertilizer in several divided doses.

• Szachownice mogą rosnąć w tym samym miejscu przez kilka lat, but they must be systematically weeded – even in summer, when only the bulbs remain in the soil.

• Jeżeli planujemy przesadzanie cebul na nowe miejsce, then we should dig them up, gdy pędy i liście zżółkną i zaczną zasychać tzn. most species at the end of June, a late flowering in July.

• Do przechowania wykopanych cebul najlepiej nadaje się dobrze wietrzone pomieszczenie (temp. 17-20°C). Covering the bulbs with sawdust protects them from drying out.

• Przyczyną słabego wzrostu i braku kwiatów mogą być choroby wirusowe. The leaves of infected plants are often distorted, light green with yellow streaks. The symptoms get worse every year, therefore, diseased plants must be dug up and destroyed (best to burn).