Hvordan bli kvitt hestehal og mose

plenHestehaler finnes på forsømte plener, dårlig torv. De er typiske for næringsfattige og sure jordarter.

Slåss: kalking av plenen, helst med hagekalk eller kritt i en dose på 50 g / m2, intens nitrogengjødsling, rullende. Vi kan bruke kjemiske preparater, f.eks.. Chwastox (i væske), Ustinex i Agritox. Ugress sprøytes best tidlig på våren eller juli.

Hvordan bekjempe mose?
Mos kan være en reell plage av plener. Det er en indikator på overdreven jordfuktighet og mangel på kalsium (sterk forsuring). Den vokser spesielt på komprimert jord, dårlig luftet, på skyggefulle steder.

Slåss: den første behandlingen er lufting av plenen. Komprimert torv skal ruffes med en skarp rive, og slå hull med en lufter, høygaffel, pigger eller et metallrør (Kast jord "plugger", og la små hull ligge på plenen – vær så snill, ikke bekymre deg, de vil raskt vokse av gress!). Husk å sjekke, enten på steder, der mose vokser, vannet samler seg ikke og drenerer ordentlig. Kalk deretter plenen som i kampen mot hestehale. Å dekke gresset med et 1-2 cm sandlag kan også gi gode resultater (gresset vil gjøre det bra, og mosen skal dø). Du må huske, at mosen er ganske motstandsdyktig mot de fleste ugressmidler; de er bare effektive i ganske høye konsentrasjoner, som igjen kan være gressfarlig.