Et eksempel på en terrasse skilt fra resten av hagen med et trerekkverk

Et eksempel på en terrasse skilt fra resten av hagen med et trerekkverk.

Et eksempel på en terrasse skilt fra resten av hagen med et trerekkverk; en del av terrassen er skyggelagt av en markise, Andre del – solbelyst; det er en grill bygget ved skorsteinsveggen.