Eksempler på en kafé- og blomsterbutikkløsning

Eksempler på en kafé- og blomsterbutikkløsning.

Eksempler på en kafé- og blomsterbutikkløsning:

1 – En kafé i en frittstående paviljong blant høyt grøntområder; utvendig terrasse og inngangsparti omgitt av en vegg, med blomsterbeholdere og blomsterbed over bakken;

2- Kiosk-blomsterhandler; Blomstene og grøntområdene utenfor er et levende skilt og reklame.