Sommerkafé under et baldakin laget av bølgepapp

Sommerkafé under et baldakin laget av bølgepapp.

Sommerkafé under et baldakin laget av bølgepapp; en konstruksjon som støtter taket av rør som er bundet sammen i bunnen av et gjennomsiktig gjerde med blomsterbokser ordnet på to plan.