Komposter – Materielllagring

Komposter – Materielllagring.

Vi bør prøve å samle det mest varierte materialet til kompost – det er en av faktorene som bestemmer god kvalitet på sluttproduktet. Når avfall ser ut, kan vi lagre det direkte i komposten, legg dem i tynne lag eller lagre dem midlertidig i poser og kompost dem, bare når vi samler inn riktig mengde av dem. (Materiale, som posen er laget av, burde innrømme luft).

Når komposten er full, vi kan la materialet ligge i et år, slik at den sakte nedbrytes i løpet av denne tiden. Etter ett år tømmer vi beholderen og bruker moden kompost. Mange gartnere tømmer containeren etter en uke eller to og flytter de enkelte lagene slik, slik at lagene på buksene er på toppen. En slik prosedyre skaper bedre vekstbetingelser for bakterier som akselererer nedbrytningen av det komposterte materialet.

Fylle komposten, la oss huske, for ikke å piske påfølgende lag – det komposterte materialet må ha fri lufttilgang. Vi får de beste resultatene, vekslende lag med tørt materiale (f.eks.. strå, er) og våt (f.eks.. nyklipt gress) og helle dem med jord eller siktet, moden kompost med mulig tillegg av aktivatorer. Hvis vi skal flytte kompostert materiale, vårt arbeid vil bli tilrettelagt av to containere, som vil tillate deg å flytte materialet fra ett til et annet. Men hvis vi bare har en komposter, vi tømmer den og laster den på nytt, først ved å legge lag med mindre kompostert materiale. Spred det mer modne materialet på kantene og på toppen. Avhengig av behovene, vi kan tilsette litt våtere eller tørrere materiale.

Det er godt å dekke helheten med et lag av gjødsel, som vil redusere varmetap og fordampning.