Dreviny

Dreviny sú najdôležitejšími priestorovými prvkami zelených plôch. Ich usporiadanie a vzájomné usporiadanie sú predmetom podrobného návrhu. Výsadba týchto rastlín sa vykonáva na základe podrobných … Pokračuj v čítaní...