Nízka terasa z rozbitých kamenných dosiek

Nízka terasa z rozbitých kamenných dosiek.

Nízka terasa z rozbitých kamenných dosiek; skladacia markíza poskytuje tieň; lampióny záhradného typu umožňujú večernú siestu