Príklad „dvojdomu“ s hornou a dolnou terasou

Príklad „dvojdomu“ s hornou a dolnou terasou spojenou s predzáhradkou.

Príklad „dvojdomu“ s hornou a dolnou terasou spojenou s predzáhradkou; oddelenie vlastníctva vykonané pevnou stenou použitou v prvom poschodí; na prízemí túto úlohu zohráva prelamovaná mriežka s popínavou zeleňou (napr.. popínavé ruže).