Ukážka terasy s drevenou konštrukciou

Ukážka terasy s drevenou konštrukciou.

Ukážka terasy s drevenou konštrukciou; podlaha je vyvýšená o niekoľko stupňov od úrovne terénu; drevo musí byť impregnované chemickými prostriedkami chrániacimi pred škodlivými účinkami vody.