Príklady terás na 1. poschodí

Príklady terás na 1. poschodí, ich umiestnenie vo vzťahu k uzavretému telu budovy.

Príklady terás na 1. poschodí, ich umiestnenie vo vzťahu k uzavretému telu budovy.