Strešné terasy

Strešné terasy, ich veľkosť vo vzťahu k priemetu budovy.

Strešné terasy, ich veľkosť vo vzťahu k priemetu budovy