Terasa spojená so zaskleným podkrovím s ateliérom vizuálneho umelca

Terasa spojená so zaskleným podkrovím s ateliérom vizuálneho umelca.

Terasa spojená so zaskleným podkrovím s ateliérom vizuálneho umelca; lezecká zeleň vedúca z balustrády k horným oknám oddeľuje tienenú prístavbu od terasy