V moderných kancelárskych a hotelových budovách dominujú fasádnym riešeniam pásy okien usporiadané do série

V moderných kancelárskych a hotelových budovách dominujú fasádnym riešeniam pásy okien usporiadané do série.

V moderných kancelárskych a hotelových budovách dominujú fasádnym riešeniam pásy okien usporiadané do série; nedostatok balkónov znižuje akcenty kvetov a zelene na úroveň prízemia – priestor pred vchodom do budovy; veľké vázy sú umiestnené rytmicky, naplnené kompozíciou kríkov a okrasných rastlín; niekedy terasy – postavené nad hlavným prízemím – funkčne súvisia s konferenčnými miestnosťami, interiéry reštaurácií alebo kaviarní a môžu byť obohatené o nádoby na kvety.