Usporiadanie vertikálnych priestorových kompozícií z dreva – aby sa dieťa mohlo hrať na terase

Usporiadanie vertikálnych priestorových kompozícií z dreva – aby sa dieťa mohlo hrať na terase, balkón alebo lodžia.

Usporiadanie vertikálnych priestorových kompozícií z dreva – aby sa dieťa mohlo hrať na terase, balkón alebo lodžia:

1 – Štvorcové stĺpiky rôznych dĺžok, s drážkou pre pero na štyroch stranách;

2 – Dosky rôznych dĺžok s perom a drážkou (môže byť šindľ);

3 – Lamely (takzvaný. cudzie pierko) na spájanie dosiek so stĺpikmi; príklad „hradu“, kreslenie príspevku, dosky s jazykom a jazykom, cudzie pero, spojenie stĺpu so stenami.

Môžete si pripraviť stĺpiky rôznych dĺžok, ktoré si môžete zahrať s dieťaťom, dosky a lamely, ktoré budú slúžiť na stavbu rôznych druhov hradov a budov. Odporúčané rozmery: stĺpiky s prierezom 5×5 cm, dĺžka 20-50 cm, lamely s jazykom a hrubým jazykom 10-12 mm a dĺžka 20-60 cm, lamely cudzieho jazyka s hrúbkou rovnajúcou sa šírke vyrobených drážok, dĺžka a 20-50 cm.