Balkónové kryty

Balkónové kryty.

Balkónové kryty:

1 – Pás fólie alebo plátna so šírkou rovnajúcou sa výške tyčí balustrády, pretkaný zvlnenou rovinou;

2 – tkanie z úzkych pásikov fólie alebo plátna;

3 – Záves z plachtoviny priviazaný k balustrádovej konštrukcii;

4 – Clona na ráme z lamiel.