Hnoj

Hnoj.

Dobre kompostovaný hnoj sa môže použiť skoro na jar pri príprave pôdy na pestovanie plodín. Keď to na jeseň rozoberieme, v zime sa z neho vyplaví veľká časť dusíka. Na jeseň môžeme použiť čerstvý hnoj. Predtým, ako príde jar, niekoľko mesiacov sa bude v pôde pomaly rozkladať. Takýto hnoj je pokrytý oveľa tenšou vrstvou pôdy ako kompostovaný hnoj. To zabezpečí lepší prístup ku kyslíku potrebnému na rýchle rozšírenie hnojiva. Čerstvý Obornik by sa tiež nemal používať na zľavy, na ktorých už rastú rastliny, pretože sa z neho uvoľňuje veľké množstvo amoniaku a môže poškodiť ich korene. Zdroj je veľmi dôležitý, z ktorého získavame hnoj. Ak sme organickí, nemali by sme používať hnoj z intenzívneho poľnohospodárstva, ktorý užíva hormóny a antibiotiká. Najcennejším je hnoj z koňa a dobytka. Bravčový hnoj obsahuje menej vápnika, ale veľa fosforu. Vtáčie hnojivo sa vyznačuje veľkým množstvom výživných látok. Nemali by sa používať čerstvý trus vtákov, pretože môže spáliť korene rastlín. Najlepšie je kompostovať ho s iným odpadom. Pred hnojením pôdy sa hnoj zvyčajne zmieša so zrelým kompostom 1:1.