Analýza pôdy

Analýza pôdy.

Vďaka úsiliu odhodlaných záhradkárov, pôdy, ktoré sa pestujú v záhradách, ktoré sa pestujú dlho, sú zvyčajne dobré. Moja záhrada je dosť veľká. Jeho predchádzajúci majitelia robili všetko, čo mohli, že pôda v blízkosti domu je vhodná na pestovanie okrasných rastlín a zeleniny. A vlastne, krajina je tu úrodná a ľahko sa o ňu stará. Avšak čím ďalej od domova, tým viac hliny zmiešanej s kameňmi. Zem je veľmi hustá, je ťažké kopať, a keď je mokro, stáva sa lepkavým. V prípade priestoru okolo nového domu sú veľmi často v dôsledku vykonaných stavebných prác jednotlivé vrstvy pôdy zmiešané, pričom materská pôda môže zostať na vrchu. Vylepšenie zloženia a štruktúry takejto pôdy si vyžaduje veľa práce a ešte viac trpezlivosti.

Profesionálne testovanie pôdy:
• Podrobnú analýzu pôdy môžeme zadať regionálnym chemickým a poľnohospodárskym staniciam, ktorá určí jeho typ, reakcia (spolu so stanovením odporúčaných dávok vápna) a dostatok draslíka, fosfor a horčík.

V okolí vášho nového domova sú rôzne druhy pôdy. Môžu byť dobre priepustné, ale chudobné piesočnaté krajiny; plodný, ťažké hlinité pôdy alebo pôdy so strednými vlastnosťami. Niektoré sú kyslé, iné zásadité. Vlastnosti pôdy majú zásadný vplyv na výber rastlín, ktoré si vypestujeme v našej záhrade. Stojí za to preto dobre poznať typ pôdy, predtým, ako sa rozhodneme vysadiť konkrétne rastliny. Život záhradníka je oveľa jednoduchší a príjemnejší, ak sú činnosti prispôsobené prevládajúcim pôdnym a klimatickým podmienkam, namiesto toho, aby s nimi bojovali. Skontrolujme to, aké možnosti nám dáva pôda a prispôsobme im pestované rastliny, vyhnúť sa zbytočným zlyhaniam. Čím viac toho vieme o pôde, tým ľahšie budeme zlepšovať jeho kvalitu.

Štruktúra pôdy

Štruktúra pôdy je typom a spôsobom vzájomného spojenia, ako aj priestorovým usporiadaním jej pevných častíc. Má zásadný vplyv na skladovaciu kapacitu vody a živín. Správne, hrudkovitá štruktúra pôdy umožňuje zadržať viac vody pre rastliny a pôda je dobre vetraná. Ak pôdu obohatíme o organický materiál, výrazne sa tým zlepší kapacita akumulácie vody. Zložky obsiahnuté v pôdnom roztoku sú hlavne vo forme iónov priamo dostupných pre rastliny.

Jednoduchý test:
• O pôde môžeme povedať dosť veľa, len kontrola jeho konzistencie. Jednoduchý test pôdy je nasledovný: rukami vytvorte guľu vlhkej pôdy a jemne ju hodte hore, ako lopta. Piesočnatá pôda sa bude ťažko formovať, a ak to urobíme, Zem sa rozptýli vo vašich rukách po prvom hode. Priemerná pôda, piesčitá hlina (na ktorých nám záleží najviac), ľahko sa vytvorí a rozpadne sa až po druhom alebo treťom hode. Môžeme donekonečna hádzať guľu z ťažkej ílovitej pôdy.