Dreviny

Dreviny sú najdôležitejšími priestorovými prvkami zelených plôch. Ich usporiadanie a vzájomné usporiadanie sú predmetom podrobného návrhu. Sadzenie tych roślin odbywa się na podstawie szczegółowychPokračuj v čítaní...