Träväxter

Träväxter är de viktigaste rumsliga elementen i grönområden. Deras arrangemang och ömsesidiga arrangemang är föremål för detaljerad design. Plantering av dessa växter utförs på en detaljerad basis … Läs vidare...

Fågelhus, del 2

Formatera 1 den är endast avsedd för tit. Hålets diameter förhindrar att huset bebos av sparvar. Det rekommenderas att använda detta format på platser där det finns rikligt med sparvar.

Formatera … Läs vidare...