I moderna kontors- och hotellbyggnader dominerar fasadlösningar remsor i serie

I moderna kontors- och hotellbyggnader dominerar fasadlösningar remsor i serie.

I moderna kontors- och hotellbyggnader dominerar fasadlösningar remsor i serie; bristen på balkonger minskar accenterna av blommor och grönska till bottenvåningen – utrymme framför ingången till byggnaden; stora vaser placeras rytmiskt, fyllda med en sammansättning av buskar och prydnadsväxter; ibland terrasser – över huvudvåningen – är funktionellt relaterade till konferensrummen, restaurang- eller caféinredning och kan berikas med blomsterbehållare.