Sommarkafé under en baldakin som göras av ett korrugerat plastark

Sommarkafé under en baldakin som göras av ett korrugerat plastark.

Sommarkafé under en baldakin som göras av ett korrugerat plastark; en struktur som stödjer taket av rör som är förbundna i botten med ett genombrutet staket med blomlådor ordnade på två plan.