Arrangemang av vertikala rumsliga kompositioner av trä – för att barnet ska leka på terrassen

Arrangemang av vertikala rumsliga kompositioner av trä – för att barnet ska leka på terrassen, balkong eller loggia.

Arrangemang av vertikala rumsliga kompositioner av trä – för att barnet ska leka på terrassen, balkong eller loggia:

1 – Fyrkantiga stolpar av olika längd, med kilspår på fyra sidor;

2 – Plankor av olika längd med tunga och spår (det kan finnas en bältros);

3 – Lameller (den så kallade. främmande fjäder) för att ansluta brädor med stolpar; exempel på "slott", ritning av ett inlägg, brädor med tunga och tunga, utländsk penna, anslutning av stolpen med väggarna.

Du kan förbereda inlägg av olika längd för att leka med ditt barn, brädor och lameller, som kommer att användas för att bygga olika typer av slott och byggnader. Rekommenderade mått: inlägg med ett tvärsnitt av 5×5 centimeter, längd 20-50 centimeter, lameller med en tunga och en tjock tunga 10-12 mm och längd 20-60 centimeter, främmande tunglister med en tjocklek som är lika med bredden på de gjorda spåren, längd och 20-50 centimeter.