Balkongmöbler

Balkongmöbler

Balkongmöbler:

1 – Hylla för blomkrukor, består av horisontella brädor förbundna med ett spår med en vertikal stolpe med ett fyrkantigt tvärsnitt; hyllan är på golvet, toppen fäst vid väggen;

2 – Taboret;

3 – Bordet är tillverkat på samma sätt som avföringen i fig. 2