Podkładka – Róża wielokwiatowa – Rosa multiflora

Ogólnie panuje pogląd, że R. multiflora jest mniej wytrzymała na mrozy niż róża dzika. Tej właściwości nie udało się — jak dotąd — u nas stwierdzić. Według źródeł zachodnioeuropejskich większą wytrzymałość na niskie temperatury wykazują /typy najbardziej zbliżone do formy pierwotnej — dzikiej, a więc kolczaste; typy bezkolczaste, które ostatnio w NRD i RFN są bardzo rozpowszechnione, wykazują mniejszą wytrzymałość. Jeden z takich typów został sprowadzony do kraiu w roku 1966.

Zastosowanie tej podkładki w naszej produkcji szkółkarskiej sięga okresu po ostatniej wojnie; do szerokiej uprawy weszła dopiero w latach pięćdziesiątych.. Jest stosowana masowo pod róże bukietowe i pnące, częściowo również pod wielkokwiatowe.

Spotykany u nas materiał wykazuje również wielką niejednolitość; w związku z tym przy wyborze roślin matecznych konieczne jest stawianie wysokich wymagań co do siły wzrostu, wytrzymałości na mróz, zgodności fizjologicznej z uprawianymi rasami i odmianami oraz długowieczności.

Siła i szybkość wzrostu podkładek R. multiflora została wykorzystana do przyspieszenia produkcji krzewów róż. Niektórzy szkółkarze, dysponujący odpowiednimi warunkami glebowymi, pikują siewki tej róży do szkółki, gdzie je bardzo starannie pielęgnują i we wrześniu tego samego roku oczkują, otrzymując — jak widać w praktyce — niezły materiał szlachetny. Należy tutaj dodać, że róża wielokwiatowa ma m. in. także tę korzystną cechę, że obficie zawiązuje nasiona, które wschodzą bardzo dobrze (70—80%) podczas pierwszej wiosny po zbiorze.

Na tym należy zakończyć przegląd podkładek, które dla naszych warunków przedstawiają największą wartość. Z wymienionego asortymentu należy wybrać takie pozycje, które w danych, miejscowych warunkach klimatycznych i glebowych będą dawały najlepsze rezultaty. Najpewniejszą drogą do uzyskania dobrego materiału podkładkowego (czysty, pewny i interesujący nas typ) jest własna produkcja tego materiału, oparta na własnym mateczniku. W sprawie materiału matecznego należy się zwracać do Zjednoczenia Nasiennictwa Rolniczego i Ogrodniczego, Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *