Prawidłowe sadzenie roślin

Prawidłowe sadzenie roślin.

Dobry początek to gwarancja sukcesu. Staranne przygotowanie gleby i prawidłowa metoda sadzenia roślin gwarantują, że z biegiem lat bylinowa rabata będzie przypominać kolorowy kwiatowy dywan.

Widok bylinowej rabaty powinien sprawiać radość przez wiele lat, dlatego bardzo ważne jest staranne przygotowanie podłoża przed posadzeniem roślin. W przypadku zdziczałych i zachwaszczonych grządek oznacza to ich całkowite przekopanie, na powierzchniach już uprawianych do spulchniania gleby można użyć motyczki albo wideł. Przy tej okazji wyjmujemy i gromadzimy z boku wszystkie korzenie chwastów, takich jak perz, podagrycznik, powój czy jaskier. Jest to zajęcie dość pracochłonnne, bowiem należy usunąć nawet najmniejsze kawałki korzeni – jeśli je pozostawimy, wiosną z pewnością wypuszczą nowe pędy.

Następnie należy zbadać jakość gleby. Bardzo ciężkie gleby o dużej zawartości gliny rozluźniamy dodając do nich piasek. Gleby piaszczyste wymagają dodatku mączki mineralnej, poprawiającej ich zdolność zatrzymywania wilgoci. Gleby torfowe można zmienić w doskonałą ziemię ogrodową, dodając do nich piasek, mączkę mineralną, wapno i kompost.

Na koniec należy określić zawartość składników odżywczych w glebie. Najprościej próbkę gleby przesłać do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub do prywatnego laboratorium. Wyniki testu pozwolą właściwie dobrać skład stosowanych nawozów.

Przebieg sadzenia roślin:

Na rabacie bylinowej nie można pozostawić ani skrawka gołej gleby.

Świeżo kupione byliny przed posadzeniem obficie podlewamy. Dopiero później możemy posadzić je na rabacie.

Widłami można wyjmować z gleby stare rośliny, spulchniać ziemię i wyciągać z niej korzenie chwastów, perzu czy podagrycznika.

Nawozy organiczne o długim czasie działania, mączkę mineralną, rogową czy inne środki poprawiające glebę mieszamy z nią kultywatorem.

Rośliny rozmieszczamy na rabacie według planu, korygując go, jeśli to niezbędne. Odległości między różnymi roślinami nie są jednakowe.

Przesadzając roślinę nie można uszkodzić jej bryły korzeniowej. Roślinę obracamy, chwytamy poniżej bryty korzeniowej i ściągamy doniczkę.

Rośliny umieszczamy w dołkach wykopanych małą łopatką. Następnie ręcznie starannie ubijamy glebę wokół każdej z roślin.

Na koniec rabatę obficie podlewamy, najlepiej szerokim strumieniem wody z węża ogrodowego, który nie spowoduje wypłukiwania gleby.

Aby zapobiec kiełkowaniu nasion chwastów, powierzchnię gleby między roślinami przykrywamy ściółką ze słomy albo substratem korowym.

Do pracy na obsadzonej już rabacie nadają się węższe narzędzia. W miejscach między roślinami można pracować motyczką.

Większość bylin wymaga osłony przed zimnem tylko podczas mroźnych bezśnieżnych zim. Najlepiej przykryć je gałązkami drzew iglastych.

Dorodne rośliny szybciej rosną.

Znając się choć, trochę na roślinach mamy mniej kłopotu z wyszukaniem najlepszych egzemplarzy w sklepie ogrodniczym. W renomowanych sklepach ogrodniczych z reguły można polegać na jakości oferowanych tam roślin. W innych przypadkach należy przyjrzeć się bryłom korzeniowym kupowanych roślin – muszą być dobrze poprzerastane korzeniami, bez brązowych, nadgniłych miejsc. Poza tym korzenie nie powinny wystawać z otworu w dnie doniczki – podczas przesadzania rośliny trzeba je będzie oderwać, co utrudni jej dalszy wzrost. Wybrane rośliny należy oczyścić, czyli usunąć obumarłe fragmenty, chwasty i ewentualnie torfowe podłoże. Zbyt wysokie pędy obcinamy – oszczędzi to roślinie zbędnego wysiłku.

W przypadku bylin sprzedawanych bez całej bryły korzeniowej, zbyt długie korzenie obcinamy na szerokość dłoni.

Drewno w ogrodzie.

Jako ściółkę i materiał do wysypania ścieżek coraz częściej wykorzystuje się substraty kory i rozdrobnione resztki gałęzi. Kompostowane resztki drewnopochodne są również mile widziane na rabatach bylinowych zawierają bowiem potas, który nie występuje w dostatecznej ilości w większości nawozów mineralnych.

Nawożenie i przykrywanie rabat.

Już przygotowując rabatę do obsadzenia roślinami wzbogacamy ją nawozami organicznymi, ziemią kompostową czy innymi materiałami poprawiającymi skład gleby i zawartość składników odżywczych. Nawożenie powtarzamy corocznie, w marcu, kwietniu lub maju. Pod koniec zimy bądź na przedwiośniu dodatkowo przykrywamy rabatę warstwą ziemi próchniczej albo kompostowej. Szczególnie troskliwie należy dbać o glebę pod bylinami (floksy letnie, ostróżka, słoneczniczek i astry wieloletnie).

Sposoby pielęgnacji bylin.

Obfite podlewanie to jeden z najważniejszych środków pielęgnacji bylin. Najlepiej sprawdza się ułożony między roślinami, zaopatrzony w otwory wąż zraszający. Węże takie można kupić w sklepie ogrodniczym, można także przystosować stary wąż ogrodowy, perforując go gorącą igłą.

Silne deszcze i wiatry mogą spowodować przyginanie do ziemi wysokich bylin. Dlatego należy porządnie przywiązać je do bambusowych prętów albo wykorzystać specjalne podpory. Niektóre z bylin ozdobnych, na przykład astry nowoangielskie i astry nowobelgijskie, staną się bardziej wytrzymałe, jeśli w końcu czerwca skrócimy je mniej więcej o jedną trzecią ich wysokości.

Dzięki cięciu – dwukrotne kwitnienie.

Ostróżka, przymiotno, złocienie letnie, łubiny i szałwia nie tylko doskonale znoszą przycięcie po okresie kwitnienia, ale po przycięciu ponownie wydają pąki kwiatowe. Dopiero po opadnięciu tych kwiatów można radykalnie obciąć pędy.