Wymagania roślin ozdobnych co do gleby

Wymagania roślin ozdobnych co do gleby. Rodzaj gleby największe znaczenie ma przy uprawie kwiatów gruntowych. Większość roślin ozdobnych wymaga żyznych, dobrze uprawianych gleb i tylko na takich daje dobre wyniki.

Piaski gliniaste i gliny spiaszczone — przy odpowiednim podglebiu i podłożu są bardzo przydatne i — obok oczywiście czarnoziemów — najbardziej uniwersalne.

Gleby gliniaste mają pod dostatkiem wody, lecz zwykle wymagają wapnowania i obfitego nawożenia organicznego w celu poprawienia struktury. Stosunkowo najbardziej nadają się pod uprawę róż gruntowych.

Doskonałymi glebami pod wszystkie rośliny ozdobne są lessy (występują najczęściej w Lubelskiem i Sandomierskiem). Są one żyzne, ciepłe i łatwe do uprawy mechanicznej. Jeżeli teren uprawy jest nachylony, trzeba go uprawiać w poprzek spadku, gdyż lessy łatwo ulegają zmywaniu.

Również dobre wyniki daje uprawa kwiatów na czarnoziemach.

Przy produkcji większości roślin szklarniowych jakość gleby nie ma większego znaczenia, gdyż sporządza się dla nich odpowiednie mieszanki, jednak przy produkcji róż i goździków, przy której potrzebne są duże ilości ziemi do wymiany, gleba nie jest rzeczą obojętną; do przygotowywania ziemi pod te rośliny najbardziej nadają się gleby gliniasto–piaszczyste, żyzne i przepuszczalne.

Przy zakładaniu szklarni trzeba brać pod uwagę poziom wód gruntowych; nie powinien on być zbyt wysoki, gdyż utrudniałoby to budowę kotłowni. Nie należy też budować szklarni na nieprzepuszczalnych glinach, sapach i suchych piaskach.