Rośliny górskie i wodne

Rośliny górskie i wodne

Rośliny górskie, które kupujemy do naszych ogrodów, to przede wszystkim gatunki w środowisku naturalnym porastające obszary górskie.

Są to z reguły małe rośliny o uroczych kwiatach, zwykle jednak bez-wonnych. Są odporne na chłody i wiatry, ale wrażliwe na przegrzanie korzeni i nadmierną wilgotność podłoża. Większość gatunków wymaga gleb dobrze przepuszczalnych. Rośliny górskie najlepiej prezentują się na skalniakach, ale dobrze wyglądają również w donicach i na podwyższonych, ozdobnych rabatach.

Rośliny wodne, w zależności od miejsca występowania (sadzenia), dzielimy z reguły na rośliny przybrzeżne (błotne), zanurzone w wodzie i pływające. Większość roślin przybrzeżnych wykazuje sporą tolerancję i może rosnąć także częściowo zanurzona w wodzie. W wypadku roślin wodnych należy uważnie czytać instrukcję sadzenia, a zwłaszcza zalecenia dotyczące głębokości wody.