Typy nawozów mineralnych

Typy nawozów mineralnych.

Półki centrów ogrodniczych uginają się pod różnymi rodzajami nawozów sztucznych. W zasadzie można je wszystkie podzielić na kilka podstawowych kategorii.

Nawozy jednoskładnikowe

Nawozy jednoskładnikowe wzbogacają glebę tylko o jeden składnik mineralny. Dla przykładu, siarczan amonu czy saletra amonowa uzupełniają jedynie niedobory azotu, superfosfat niedobory fosforu, a siarczan potasu czy sól potasowa wzbogacają glebę tylko o potas.
Z nawozów jednoskładnikowych korzystamy najczęściej wtedy, kiedy jesteśmy w stanie określić deficyt konkretnego makroelementu.

Nawozy wieloskładnikowe

Nawozy wieloskładnikowe mają w swoim składzie zarówno makro-, jak i mikroelementy potrzebne do rozwoju roślin. Dokładny skład nawozu oraz informację o dawkach, jakie należy stosować, podawane są przez producenta na opakowaniu. Skład chemiczny takich nawozów jest dostosowany do potrzeb różnych gatunków roślin. Na szczególną uwagę zasługują nawozy organiczno-mineralne zawierające naturalne składniki organiczne, które zwiększają zawartość próchnicy, powodują lepsze zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe oraz sprzyjają lepszemu rozwojowi całego systemu korzeniowego.

Nawozy o przedłużonym działaniu

Stosowanie wieloskładnikowych nawozów o kontrolowanym przedłużonym działaniu zapewnia uwalnianie do gleby poszczególnych składników przez wiele miesięcy. Zazwyczaj nawozimy nimi glebę wczesną wiosną, aby zapewnić roślinom odpowiednią ilość makro-i mikroelementów przez cały okres wegetacyjny. Skład wielu takich nawozów dobierany jest często pod kątem specyficznych wymagań określonych gatunków roślin.

Nawozy płynne

Istnieje wiele nawozów, które stosuje się w postaci płynnej, po rozcieńczeniu w wodzie. Nawozy tego typu są szczególnie praktyczne w wypadku roślin uprawianych w pojemnikach, możemy jednak nawozić nimi także rośliny uprawiane w gruncie. Wielu ogrodników samemu sporządza wywary roślinne: świeżo zerwane lub ususzone rośliny zalewa się gorącą wodą i odstawia na 24 godziny. Po ich upływie odwar przecedza się i wykorzystuje jako nawóz.

Nawozy dolistne

Niektóre nawozy płynne można stosować także dolistnie. Sięgamy po nie przede wszystkim do zasilania epifitów (roślin wykorzystujących inne rośliny jako podpory) oraz roślin o słabo wykształconym systemie korzeniowym.