Budynki i urządzenia szkółki róż

Budynki i urządzenia. Szkółki róż nie stawiają w tym względzie nazbyt wysokich wymagań. Ograniczę się tutaj do podania tylko tych budynków, urządzeń i narzędzi, które do prawidłowego prowadzenia szkółki róż są konieczne. Nie uwzględniam tutaj zupełnie pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i gospodarczych, jakie wchodzą w skład każdego gospodarstwa ogrodniczego. Podany poniżej program wyposażenia traktować należy jako plan minimum.

Niezbędny na terenie szkółki lub w jej bliskim sąsiedztwie jest budynek, który spełniać będzie następujące cele: ochrona pracowników przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, miejsce do przebrania.się, umycia, do odpoczynku i spożywania posiłków oraz do czyszczenia i magazynowania zrazów, urządzeń i narzędzi, nawozów i środków ochrony roślin materiałów do pakowania i wysyłki zrazów i krzewów; będzie on także pakownią przy ekspedycji zrazów i krzewów. Z rozlicznych funkcji, jakie budynek ten musi spełniać, widać, że musi on być dość obszerny, widny i dobrze zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi; nie potrzebuje być jednak ogrzewany. Wszystkie z postawionych funkcji spełniać może porządna szopa. Charakter tego budynku zależeć będzie przede wszystkim od tego, czy teren, na którym ma być założona szkółka, jest terenem własnym czy dzierżawionym. Na gruncie dzierżawionym producent ogranicza się zwykle do budynku raczej prowizorycznego.

Poza plan minimum wykracza wprawdzie, ale jest ze wszech miar wskazane posiadanie w szkółce tzw. zimownika, tj. pomieszczenia-szopy przeznaczonej do zimowania krzewów róż i podkładek. Taki zimownik umożliwia przetrzymywanie przez okres zimy, bez strat, materiału nie sprzedanego jesienią, przy czym na wiosnę materiał ten, w odróżnieniu od materiału zadołowanego w gruncie, znacznie później rozpoczyna wegetację, co pozwala na przedłużenie ekspedycji. Także wysadzenie podkładek nie zaawansowanych w wegetacji jest nader korzystne. Takie zimowniki budowano kiedyś z drewna, dając do środka ścian bocznych i szczytowych warstwę trocin. Dach pokrywano słomą. Budynki tego rodzaju były bardzo dobre; zimą nie wymagały ogrzewania, latem zaś były chłodne. Obecnie wznosi się budynki tego rodzaju z cegły lub pustaków, pozostawiając zwykle w ścianach wolną przestrzeń jako izolację. Konstrukcja budynku powinna być taka, aby w okresie zimy, bez ogrzewania, temperatura nie spadała poniżej — 3°C. W okresie lata zimownik taki może spełniać również wiele funkcji wymaganych od poprzednio omówionego budynku gospodarczego — jest zatem wysoce przydatny.

Z urządzeń potrzebnych do obsługi szkółki należy się zaopatrzyć w: maszynę na silnik elektryczny do usuwania liści, a także koziołki do wiązania krzewów w pęczki oraz większy kozioł lub maszynę do pakowania w baloty.

Z narzędzi specjalnych powinno się posiadać: pług obracalny, planety do wzruszania gleby, dobry opryskiwacz oraz pług do wyorywania gotowych krzewów.

Potrzebne są też łańcuchy lub linki szkółkarskie i ewentualnie cylindryczne przybory do robienia dołków, bardzo przydatne przy sadzeniu silnych podkładek R. multiflora.

W powyższym zestawie nie uwzględniłem podstawowych narzędzi do uprawy gleby i do różnych zabiegów pielęgnacyjnych, ograniczając się jedynie do narzędzi i sprzętu specjalnego.