Stan produkcji krzewów róż

Stan produkcji krzewów róż. Jak już wspomniano, szkółkarska produkcja róż ma w naszym kraju stare i piękne tradycje. Szkółki róż — to poważny dzisiaj dział gospodarki ogrodniczej. Dział ten w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwinął. Zostało to wywołane wzrastającym z roku na rok zapotrzebowaniem, głównie ze strony miejskich terenów zieleni publicznej i producentów kwiatów ciętych, a także ze strony zwiększających się ciągle szeregów miłośników róż. W poważnej mierze było to również spowodowane przez ograniczenia dotyczące szkółkarskiej produkcji sadowniczej w gospodarstwach indywidualnych. Szkółki te zmniejszały lub wręcz likwidowały produkcję drzew i krzewów owocowych, podejmując w coraz to większym zakresie produkcję krzewów róż.

Obecnie zapotrzebowanie krajowe jest pokryte ze znaczną nawiązką, a nadwyżki od kilku lat eksportowane są za granicę. Szkółkarska produkcja róż to dział wysoce specjalistyczny. Jak widać na przykładzie wielu europejskich szkółek róż, a także naszych przodujących gospodarstw szkółkarskich — najlepszego towaru dostarczają gospodarstwa wyspecjalizowane w tej produkcji, stosując u siebie najbardziej postępowe metody uprawy i śledzące stale, na bieżąco, światowy postęp w tej dziedzinie produkcji ogrodniczej.

Wymagania jakościowe dotyczące gotowego materiału szkółkarskiego są obecnie bardzo wysokie; dostarczony na rynek materiał musi odpowiadać obowiązującej normie branżowej. Jeśli w okresie niedoboru róż na rynku można było tolerować pewne odchylenia od tej normy, to w obecnej sytuacji nie może być absolutnie o tym mowy. Jeśli ktoś liczy na to, że z młodej jednorocznej plantacji zbierze oczka do okulizacji i jeszcze pewną liczbę kwiatów ciętych stanowczo się zawiedzie, dzisiaj bowiem nie może być mowy o wykorzystywaniu okulantów na kwiat cięty, nie może być również mowy o nadmiernym wykorzystywaniu na oczka; krzewy w ten sposób dewastowane nie mogą być dopuszczane do obrotu jako nie odpowiadające wymaganiom normy.

Jak wynika z opinii naszych importerów i wielu gości zagranicznych, nasza szkółkarska produkcja róż reprezentuje dzisiaj dobry poziom europejski, co nabiera specyficznego wyrazu, jeśli się zważy, że nie posiadamy jeszcze w swojej dyspozycji takiego sprzętu, takich narzędzi i urządzeń, jakie spotyka się w przodujących szkółkach europejskich.