Kompost

Kompost

Nawożenie gleby kompostem jest najlepszym sposobem zagospodarowania odpadów ogrodowych i niektórych odpadów kuchennych. Dzięki kompostowaniu uzyskujemy nawóz, który jest bogatym źródłem składników pokarmowych i próchnicy niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. Co więcej, jest to działanie w pełni ekologiczne, ponieważ w procesie pozyskiwania nawozu nie spalamy żadnych paliw kopalnych. Kompostem możemy wzbogacać glebę podczas przekopywania lub stosować go jako mulcz.

Kompost z liści.

Dojrzały kompost z liści stanowi doskonały nawóz, odpowiedni zwłaszcza do ogrodów leśnych. Stosując go, stwarzamy rosnącym w nim gatunkom warunki zbliżone do naturalnych. Zamiast więc składować na pryzmie liście wraz z innymi odpadami ogrodowymi, warto kompostować je osobno. W następnym roku, kiedy kompost już dojrzeje, przybierając postać ciemnej ziemi liściowej, nawozimy nim glebę. Gdy zakładamy pryzmę po raz pierwszy, warto użyć tzw. startera, czyli preparatu przyśpieszającego rozkład.

Kompostowanie odpadów miejskich

Zagospodarowanie odpadów miejskich to obecnie poważny problem. Istniejące składowiska błyskawicznie się zapełniają, a nowych ciągle brakuje. W takiej sytuacji władze wielu miast wdrażają specjalistyczne programy kompostowania miejskich odpadów organicznych. W warunkach kompostowania na skalę przemysłową możliwe jest utrzymanie optymalnych parametrów dla przebiegu tego procesu, czyli właściwej temperatury i wilgotności oraz dostępu tlenu koniecznego dla rozwoju mikroorganizmów. Kompost uzyskuje się z roślinności zbieranej w parkach, z trawników miejskich, ogrodów działkowych i przydomowych, liści, rozdrobnionych gałęzi itp.

Kompostowana kora

Jako nawóz powinniśmy stosować jedynie dobrze przekompostowaną korę. Jest to nawóz dość drogi, jednak łatwo dostępny.  Paczkowaną korę bez problemu kupimy w centrach ogrodniczych.

Kora niekompostowana

Rozdrobniona kora niekompostowana bywa wykorzystywana jako mulcz, który ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że bakterie uczestniczące w rozkładzie kory mogą w tym procesie wykorzystywać azot zawarty w glebie. Nie należy przekopywać niekompostowanej kory z glebą, a jeśli używamy jej jako mulcz, warto zawsze glebę wzbogacić wcześniej nawozem organicznym. Pamiętajmy także, że taki mulcz znacznie ograniczy rozsiewanie się roślin, na których może nam zależeć, np. naparstnicy czy orlika.