Wymagania klimatyczne róż – Powietrze – Nasłonecznienie

Wymagania klimatyczne róż – Powietrze – Nasłonecznienie.

Powietrze. W wielu publikacjach specjalistycznych można spotkać twierdzenie, że róże do pomyślnego rozwoju wymagają czystego, nie zanieczyszczonego przez przemysł i motoryzację powietrza. Twierdzenie to jest jednak nieuzasadnione. Z wielu krajowych obserwacji wynika, że róże są wyjątkowo odporne na wszelkie zanieczyszczenia powietrza. Można by na potwierdzenie tego przytoczyć wiele przykładów, np. z rejonu Łodzi, gdzie spotyka się duże ilości róż zarówno na terenach zieleni publicznej, jak i w szkółkach i ogrodach, nie pozostawiające nic do życzenia w zakresie zdrowotności i siły wzrostu. Tak więc ostrzeżenia w tym względzie są na pewno przesadzone. Jest zrozumiałe, że w takich niekorzystnych warunkach lepiej będą się czuły rasy i odmiany z natury odporniejsze. Ma to znaczenie głównie przy masowym sadzeniu na terenach zieleni miejskiej; w ośrodkach przemysłowych powinno się sadzić odmiany mające z natury zdrowe i odporne ulistnienie.

Nasłonecznienie. W tym względzie naukowcy i praktycy są zgodni: róże najlepiej się czują w stanowiskach otwartych, słonecznych. Obowiązuje to przede wszystkim przy uprawie na skalę handlową; w niewielkich ogrodach amatorskich można pozwolić sobie na posadzenie róż w stanowiskach lekko zacienionych. Nie może być natomiast mowy o uprawie róż w cieniu; w takich stanowiskach róże udawać się nie będą. Trzeba też podkreślić, że duże znaczenie ma nieskrępowany dostęp powietrza do krzewów. Róże w stanowiskach otwartych zdrowiej się rozwijają niż w stanowiskach osłoniętych, gdyż lepiej się czują tam, gdzie powietrze ma warunki do ciągłego, niczym nie hamowanego ruchu. W szkółkach na takich otwartych stanowiskach mogą wprawdzie przy silnych wiatrach występować wiatrołomy, zwłaszcza w materiale oczkowym na R. multijlora, ale korzyść wynikająca z takich stanowisk, a więc otrzymanie dobrze wyrośniętego, zdrowego materiału — rekompensuje straty spowodowane przez wiatr.

Z zamieszczonych wyżej uwag wynika, że róże w zasadzie nie wymagają osłon. Osłony mogą jednakże okazać się korzystne w szkółkach przy produkcji krzewów oczkowanych na R. multiflora i posadzonych w stanowiskach wyjątkowo narażonych na działanie wiatrów, a także na plantacjach krzewów uprawianych na kwiat cięty, gdzie powodują wcześniejsze kwitnienie, co w tym wypadku jest nader ważne. W ocenie zatem stanowiska pod róże trzeba rozważyć wszystkie okoliczności, a następnie dopiero zdecydować, czy w danych, konkretnych warunkach mikroklimatycznych korzystniejsza będzie uprawa na zupełnie otwartym terenie, czy na terenie osłoniętym. W drugim wypadku trzeba wziąć pod uwagę koszty urządzenia takich osłon, które zamortyzować się mogą jedynie przy uprawie prowadzonej przez wiele lat.