Podnoszenie pH gleb kwaśnych

Podnoszenie pH gleb kwaśnych.

Ogrodnicy, którzy uprawiają gleby kwaśne, także bywają niezadowoleni, przede wszystkim wówczas, gdy uprawiają warzywa, z których większość najlepiej rośnie na glebach o odczynie obojętnym. Rośliny z rodziny kapustowatych preferują nawet gleby lekko zasadowe.

Kiedy już przeprowadzimy test określający odczyn naszej gleby, możemy podnieść nieco jej pH, stosując wapnowanie, czyli zasilając nawozami wapniowymi. Wapnowanie poprawia także strukturę gleby i dodatnio wpływa na rozkład substancji organicznych oraz rozwój mikroorganizmów. W zasadzie wapnowanie możemy zastosować bez względu na porę, nie należy go jednak łączyć z nawożeniem organicznym. Wapno reaguje z azotem zawartym w oborniku – w wyniku tego procesu wytwarza się amoniak, który może być dla roślin szkodliwy. Większość ogrodników stosuje wapnowanie jesienią, przekopując przed zimą grządki. Ilość wapna zależy od wyjściowego pH gleby, jej rodzaju oraz gatunków uprawianych roślin. Orientacyjnie można powiedzieć, że w wypadku gleby o pH 5,5 dodajemy 130 g wapna na 1 m2 gleby piaszczystej, 190 g na 1 m2 gleby piaszczysto-gliniastej i 260 g na 1 m2 gleby gliniastej. Kiedy odczyn gleby wynosi 6, dodajemy odpowiednio: 118 g, 155 g i 215 g.

W praktyce, jeśli zamierzamy przekopać 10 m2 gliniastej gleby o pH 6, odmierzamy około 2 kg wapna i podczas przekopywania rozsypujemy go równomiernie. Ważne, by regularnie sprawdzać odczyn gleby – przekonamy się wówczas, czy zastosowana dawka wapna jest odpowiednia. Warto wiedzieć, że poziom pH podnosi również popiół drzewny.

Podczas wapnowania nie możemy zapominać o zachowaniu środków ostrożności – powinniśmy pracować w rękawicach i okularach ochronnych. Wapnowania nie przeprowadzamy przy wietrznej pogodzie.