Kompostownik

Wszystkie organiczne odpady ogrodowe składowane na pryzmie ulegają z czasem rozkładowi. Jednak w odpowiednich warunkach – przy zachowaniu właściwej wilgotności i temperatury, a także rozdrobnieniu materiału i jego wymieszaniu – proces rozkładu przebiega dużo szybciej, a jego produktem końcowym jest ogrodowy kompost. Kompost może być stosowany jako podłoże w uprawie pojemnikowej, chociaż częściej wykorzystywany jest do użyźniania gleby w ogrodzie.

Przystępując do składowania ogrodowych odpadów w celu uzyskania kompostu, powinniśmy zadbać o to, by na pryzmie albo w pojemniku znalazł się możliwie najbardziej różnorodny materiał. Jeśli mamy dużo odpadów, które odpowiednio układamy w warstwach, z pewnością uzyskamy cenny nawóz. Wartościowy materiał może także powstać z niewielkiej ilości odpadów, jeśli w pojemniku będziemy je odpowiednio mieszać.

Kompostownik

Jeśli decydujemy się na składowanie odpadów w pojemniku, musimy dysponować odpowiednim kompostownikiem. Kiedy odpadów  ogrodowych jest sporo, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest zbicie bądź związanie drutem czterech palet. Równie dobry kompostownik możemy zrobić z siatki drucianej rozciągniętej na czterech słupkach. W sprzedaży dostępnych jest sporo drewnianych lub plastikowych małych kompostowników. Problem z nimi polega na tym, że im mniejszy pojemnik, tym szybciej wypełnia się odpadami, przez co trudno uzyskać w nim odpowiednią temperaturę. Kompostowniki rotacyjne sprawdzają się jedynie w teorii -w praktyce niewielki z nich pożytek, podobnie jak z kompostowników wyposażonych w specjalne klapy, mające umożliwiać wybieranie materiału .z dolnych warstw.

Bez względu na to, jaki kompostownik ostatecznie wybierzemy, musi być wyposażony w pokrywę. Inaczej deszcz ochładzałby składowany materiał i wymywał z niego cenne substancje. Najlepiej, jeśli sami spróbujemy zbudować prosty daszek, który osłoni kompost przed deszczem, zapewniając jednocześnie dostęp powietrza – dostęp taki jest konieczny w celu osuszania materiału i zapewnienia właściwego przebiegu procesu rozkładu.