Czy znacie jakiś słowniczek pojęć botanicznych?

Czy znacie jakiś słowniczek pojęć botanicznych?

Ten zwięzły słowniczek zawiera pomocne terminy, najczęściej spotykane w zetknięciu ze światem roślin.

Aby móc jak najpełniej wykorzystać informacje zawarte w Magu Roślin oraz innych książkach na temat pielęgnacji roślin, ważne jest zrozumienie fachowego języka. Nasz słowniczek zawiera najważniejsze pojęcia z tej dziedziny:
– Alpejska
Roślina przystosowana do górskich warunków.
– Aparaty  szparkowe
Pory liścia pozwalające na wlot i wylot powietrza.
– Areola
Zgrubienie na łodygach kaktusa, z którego wyrastają włoski i ciernie. Często jest to również wierzchołek wzrostu.
– Blaszka
Płaska, najczęściej szeroka, część liścia.
– Bonsai Metoda hodowli karłowatych krzewów oraz drzew.
– Bryła korzeniowa Korzenie rośliny wraz z    przylegającą do nich ziemią.
– Bulwa .
Zgrubiały pęd podziemny, gromadzący składniki pokarmowe.
– Bylina
Roślina  zielna albo zdrewniała  żyjąca co najmniej trzy sezony.
– Cebula
Organ magazynujący składniki odżywcze, najczęściej podziemny.
– Cebulka przybyszowa Mały, podobny do cebuli   organ, często wytwarzany pomiędzy łodygą a liściem.
– Chlorofil
Zielony barwnik w roślinach, pochłaniający energię słoneczną.
– Cyathium
Wierzchołka kubkowata rodzaj kwiatostanu spotykany u roślin z rodzaju wilczomleczy, pełniący rolę pojedynczego kwiatu.
– Cykl życiowy
Proces od wy kiełkowania do śmierci rośliny.
– Drzewo
Zdrewniała roślina o wyraźnie wyodrębnionym pniu.
– Dwugatunkowa
Roślina, którą uzyskano  z  dwóch  gatunków, np. fatsjobluszcz.
– Dwuletnia
Roślina, która kwitnie i obumiera w drugim sezonie po skiełkowaniu.
– Dwupienny
Gatunek,   u   którego kwiaty żeńskie i męskie występują na oddzielnych osobnikach.
– Egzotyczne
Rośliny z rejonów tropikalnych lub subtropikalnych.
– Epilit
Roślina rosnąca na innej roślinie, nie korzystająca z jej zasobów odżywczych.
– F1 , F2
Symbole oznaczające pierwsze, drugie i następne pokolenia mieszańców. Fl nie rozmnażają się z nasion.
– Fotosynteza
Synteza związków organicznych za pomocą energii świetlnej, pochłoniętej przez chlorofil.
– Forma
Typ dziko występującego gatunku, nie na tyle jednak odmienny, żeby go uznać za podgatunek.
– Fungicyd
Chemiczny środek do niszczenia grzybów.
– Gałęziaki
Spłaszczona łodyga, wyglądająca jak liść, pełniąca jego funkcje.
– Gatunek
Grupa roślin, które mogą się między sobą krzyżować, mających te same, stałe i wyróżniające cechy inne niż kolor, pokrycie włoskami itp. W botanice druga nazwa rośliny to nazwa gatunkowa.
– Gliniasta
Żyzna ziemia, łatwo przepuszczalna i dobrze zatrzymująca wilgoć.
– Glochidy
Haczykowate włoski i ciernie na areoli kaktusa.
– Herbicydy
Chemiczne środki chwastobójcze, do całkowitego lub wybiórczego hamowania ich rozwoju.
– Herbicydy selektywne
Środki   niszczące chwasty jednego rodzaju – zwykle chwasty o szerokich liściach rosnące pośród trawy.
– Humus
Próchnica, galaretowaty koloid, niezbędny do wzrostu roślin, powstały w drodze rozkładu szczątków roślinnych i zwierzęcych.
– Hydrokultura
Metoda uprawy bazująca na hydroponice.
– Hydroponika
Hodowla roślin w środowisku wodnym.
– Insektycyd
Chemiczny środek do zwalczania owadów.
– Irradiacja
Naświetlanie roślin.
– Jednoroczna
Roślina, której cykl życiowy zamyka się w ciągu roku od wykiełkowania.
– Jednopienna
Roślina, mająca osobne kwiaty męskie oraz żeńskie.
– Jednopłciowa
Mająca kwiaty jednej płci, które mogą być na tej samej roślinie.
– Kallus
Tkanka produkowana w miejscu zranienia rośliny.
– Klony
Grupa roślin jednakowych genetycznie , powstałych przez rozmnażanie wegetatywne.
– Kielich
Zewnętrzny pierścień elementów kwiatu, zwykle zielony, czasami barwny.
– Kłącze
Zgrubiały pęd, rosnący  poziomo  pod/lub na powierzchni ziemi, będący organem spichrzowym.