System drenażu ogrodu

System drenażu ogrodu.

W sytuacji kiedy woda gromadzi się na dużym obszarze ogrodu, konieczne okazuje się założenie odpowiedniego systemu drenażu, który umożliwi odprowadzenie nadmiaru wody. System taki składa się z sieci perforowanych rur drenarskich układanych w rowach w warstwie żwiru i piasku, którą przykrywa się geowłókniną. Rury należy ułożyć poniżej poziomu zamarzania gruntu – gdyby drenaż zamarzł w zimie, to nie zadziałałby podczas pierwszych roztopów, kiedy zwykle jest najbardziej potrzebny. Odległości pomiędzy rurami zależą od rodzaju gruntu, zwykle jednak na glebach gliniastych układa się je w odległości 4,5 m, a na piaszczysto-gliniastych w odległości 7,5 m. Zebraną wodę odprowadzamy rurami do rowu melioracyjnego lub kanalizacji deszczowej (nie wolno odprowadzać wody do kanalizacji bytowo-gospodarczej!).

Zasypując rowy, starajmy się nie mieszać poszczególnych warstw gleby, zwracając uwagę, by wierzchnia warstwa ponownie znalazła się na górze. Jeśli należy odwodnić niewielki obszar ogrodu, wystarczający może się okazać tzw. drenaż francuski. Wykopujemy rowy o głębokości około 80 cm; zamiast jednak układać w nich rury drenarskie, wypełniamy je warstwą tłucznia ceglanego lub gruzu, który przykrywamy warstwą żwiru. Resztę rowu zasypujemy ziemią, pamiętając, aby wierzchnia warstwa gleby ponownie znalazła się na wierzchu. Na płaskim terenie rowy należy wykopać z niewielkim spadkiem w stronę rowu melioracyjnego lub studni chłonnej. Studnie mogą być wykonane z kręgów betonowych wkopanych w ziemię na minimalną głębokość 2 m. Na dnie studni układamy warstwę filtracyjną złożoną z warstwy piasku i żwiru, przez którą woda będzie się swobodnie przesączać. Studnię dodatkowo przykrywamy pokrywą z kominkiem natleniającym.