Skalniaki

Skalniaki

Ogród skalny imituje krajobraz górski. Skalniak nie musi być wysoki; podniesiemy go optycznie, wykorzystując większe głazy. Pamiętajmy, by przestrzenie między kamieniami wypełnić dokładnie odchwaszczoną ziemią – później bardzo trudno będzie nam usunąć chwasty, których korzenie wnikną pod większe głazy.

Planowanie skalniaka:

• Rośliny sadzimy jedynie w odchwaszczonej glebie wypełniającej przestrzenie między kamieniami.

• Podłoże powinno być dobrze przepuszczalne.

• Glebę pokrywamy 5-centymetrową warstwą grubego żwiru lub kamiennego grysu, co poprawi drenaż, zahamuje rozwój chwastów i zapobiegnie gniciu korzeni roślin.

• Dobieramy rośliny, które nie rozrastają się zbyt intensywnie, zagłuszając inne rośliny na skalniaku.

• Skalniaki wznosimy z kamieni jednego rodzaju, zwracając uwagę, by linie wzoru układały się w tę samą stronę.

• Kamienie należy ułożyć w taki sposób, by się nie przesuwały.

Najważniejsze prace:

• Wiosna: prace porządkowe i podsypywanie żwiru;

• jesień: podcinanie i zabezpieczenie roślin wrażliwszych na chłód.