Analiza gleby

Analiza gleby.

Dzięki zabiegom oddanych ogrodników, gleby występujące w ogrodach uprawianych od dłuższego czasu są zazwyczaj dobre. Mój ogród jest całkiem spory. Jego poprzedni właściciele zrobili wszystko, by gleba w pobliżu domu nadawała się pod uprawę roślin ozdobnych i warzyw. I rzeczywiście, ziemia w tym miejscu jest żyzna i łatwa do pielęgnacji. Jednak im dalej od domu, tym więcej gliny zmieszanej z kamieniami. Ziemia jest bardzo zbita, trudno ją przekopywać, a kiedy jest wilgotna, staje się lepka. W przypadku terenu wokół nowego domu na skutek prowadzonych prac budowlanych bardzo często dochodzi do przemieszania poszczególnych warstw gleby, przez co na wierzchu może pozostać grunt macierzysty. Poprawa składu i struktury takiej gleby wymaga wiele pracy i jeszcze więcej cierpliwości.

Profesjonalne badanie gleby:
• Szczegółową analizę gleby możemy zlecić okręgowym stacjom chemiczno-rolniczym, które określą jej typ, odczyn (wraz z ustaleniem zalecanych dawek wapna) oraz zasobność w potas, fosfor i magnez.

Wokół nowego domu możemy zastać różne typy gleby. Mogą to być dobrze przepuszczalne, ale ubogie ziemie piaszczyste; żyzne, ciężkie gleby gliniaste lub gleby o cechach pośrednich. Niektóre posiadają odczyn kwaśny, inne zasadowy. Właściwości gleby mają zasadniczy wpływ na dobór roślin, które będziemy uprawiać w naszym ogrodzie. Warto zatem dobrze poznać rodzaj gleby, zanim zdecydujemy się na posadzenie konkretnych roślin. Życie ogrodnika jest dużo prostsze i przyjemniejsze, jeśli dostosuje się działania do panujących warunków glebowych i klimatycznych, zamiast z nimi walczyć. Sprawdźmy, jakie możliwości daje nam gleba i dopasujmy do nich uprawiane rośliny, unikając niepotrzebnych niepowodzeń. Im więcej wiemy o glebie, tym łatwiej będzie nam poprawić jej jakość.

Struktura gleby

Struktura gleby to rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ jej stałych cząstek. Ma ona zasadniczy wpływ na zdolność magazynowania wody i składników odżywczych. Prawidłowa, gruzełkowata struktura gleby umożliwia zatrzymanie większej ilości wody dostępnej dla roślin oraz dobre przewietrzenie gleby. Jeśli wzbogacimy glebę materiałem organicznym, znacznie poprawi to zdolność magazynowania wody. Składniki zawarte w roztworze glebowym występują głównie w formie jonów bezpośrednio dostępnych dla roślin.

Prosty test:
• O glebie możemy powiedzieć całkiem sporo, sprawdzając jedynie jej konsystencję. Prosty test sprawdzający rodzaj gleby wygląda następująco: w dłoniach formujemy kulę wilgotnej gleby i delikatnie podrzucamy ją w górę, jak piłeczkę. Glebę piaszczystą trudno będzie uformować, a jeśli już nam się to uda, ziemia rozsypie się w dłoniach po pierwszym podrzucie. Gleba średnia, piaszczysto-gliniasta (na której nam najbardziej zależy), łatwo pozwoli się uformować i rozsypie się dopiero po drugim lub trzecim podrzucie. Kulę z ciężkiej gleby gliniastej możemy podrzucać w nieskończoność.