Typowe chwasty trawnikowe

Typowe chwasty trawnikowe

Większość chwastów trawnikowych łatwo zauważyć, ponieważ nie należą do rodziny traw. Inne z kolei, choć wchodzą w skład tej rodziny, nie są to jednak trawy, na których nam zależy. Tworzą duże kępy wyraźnie odcinające się na tle całego trawnika, psując jego wygląd.

Do najczęściej spotykanych należą kupkówka, kłosówka, chwastnica i wiechlina roczna. Walka z nimi jest dość trudna i w zasadzie sprowadza się do ręcznego odchwaszczania. Brak bowiem herbicydu, który zwalczałby te trawy, nie wyrządzając szkody trawom uprawianym. Do chwastów często spotykanych na trawnikach należy także rdest ptasi (Polygonum aviculare), który pojawia się zazwyczaj w luźnej darni i na zniszczonych fragmentach trawnika. Mchy to problem wilgotnych, zacienionych miejsc o słabo przepuszczalnej glebie. Rozwojowi mchu sprzyja także zbyt niskie koszenie.

Na podmokłym kwaśnym podłożu szybko pojawi się kosmatka polna (Luzula campestris) o długich i wąskich liściach pokrytych włoskami. Często spotykanym chwastem trawników jest koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), którą upodobały sobie trzmiele (inne pszczołowate nie mogą dostać się do ich nektaru). Szczególnie łatwo zauważyć ją wówczas, gdy trawa brązowieje – obszary porośnięte koniczyną nadal pozostają zielone. Popularnym chwastem trawnikowym jest również krwawnik pospolity (Achillea millefolium) o łagodnym srebrzystozielonych liściach.

Do chwastów o palowym systemie korzeniowym należą szczaw, mniszek pospolity, babka i ostrożeń polny (oset). Walka z tymi chwastami jest bardzo trudna, gdyż ich zdolność przystosowywania się do rozmaitych warunków, nawet tak ciężkich, jak częste koszenie, jest ogromna.

Jeżeli trawnik został założony na kwaśnej glebie, wśród traw często pojawia się przetacznik nitkowaty (Veronica filiformis). Choć drobne kwiaty tej rośliny są piękne, jest ona bardzo uciążliwym chwastem. Na podmokłych glebach kwaśnych chętnie wyrastają jaskry, a jeśli trawnik przycinamy zbyt krótko, pojawiają się na nim stokrotki pospolite (Bellis perennis).