PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW ZAKŁADANYCH Z SIEWU W PIERWSZYM ROKU

PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW ZAKŁADANYCH Z SIEWU W PIERWSZYM ROKU.

Kiedy trawa na trawnikach ogrodowych (dywanowych) i boiskach sportowych osiągnie wysokość 3-5 cm, a na trawnikach parkowych 5-8 cm, powierzchnię trawnika powinno się uwałować lekkim wałem. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Przeprowadzanie tego zabiegu na glebie przesuszonej (twardej) nie spełnia swego zadania. Po 2-3 dniach od wałowania powinno się wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5-2 cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych ostrzach. Celem takiego wczesnego przycinania młodych roślin jest przede wszystkim spowodowanie ich krzewienia się.

Koszenie powinno być wykonywane regularnie, kiedy wysokość trawy na trawnikach ogrodowych i sportowych przekracza 5 cm, a na trawnikach parkowych 8 cm. Na trawnikach najwyższej klasy utrzymuje się wysokość trawy w granicach 2-3,5 cm.

Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Środki chwastobójcze o selektywnym działaniu do osiągnięcia przez trawnik wieku 6 miesięcy trzeba stosować bardzo ostrożnie. Po trzech miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta niewielka warstwa ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Jeżeli w tym czasie wystąpią objawy braku azotu w glebie (jasne, żółknące liście roślin), do torfu należy dodać siarczanu amonu w ilości około 30 g/m2, czyli około 3 kg/ar. Ilość taką najlepiej wymieszać z torfem przeznaczonym na powierzchnię 1 ara.

Trawniki zakładane w okresie wiosennym i letnim mogą wymagać stałego podlewania.