Zakładanie trawników przez przenoszenie darni, czyli darniowanie (trawa z rolki)

Zakładanie trawników przez przenoszenie darni, czyli darniowanie (trawa z rolki), jest stosowane od dawna. Darniowanie polega na przenoszeniu, najczęściej ze stanowisk naturalnych, powierzchniowej warstwy gleby grubości 4-6 cm, przerośniętej korzeniami niskich roślin, zwykle trawiastych. Taką gotową pokrywę roślinną stosuje się najczęściej do umacniania świeżych nasypów i pokrywania niewielkich powierzchni gleby w, innych celach, zwykle dekoracyjnych.

Wobec bardzo szybkiego tempa budownictwa powstaje coraz większa różnica między czasem potrzebnym na wybudowanie np. osiedla mieszkaniowego a okresem, często wieloletnim, niezbędnym do uzyskania w pełni funkcjonalnego terenu zieleni towarzyszącego takiemu osiedlu. Wzrostu roślin nie można przyspieszyć w takim stopniu, by wspomniane różnice czasu znacznie się zmniejszyły. Podobnie więc jak zaczęto sadzić drzewa starsze o większych rozmiarach, ostatnio coraz częściej stosuje się na dużą skalę zakładanie trawników przez przenoszenie specjalnie przygotowanej darni. Przyspiesza się przez to uzyskanie trawnika o założonych funkcjach o 4 tygodnie do kilku miesięcy.

Trawniki zakładane z siewu w bardzo sprzyjających warunkach mogą uzyskać wartość dekoracyjną po 4-6 tygodniach. W tym czasie rozwijające się rośliny tworzą jednolitą zieloną powierzchnię. Tak młodego trawnika nie można jednak użytkować do celów, z którymi związane jest deptanie lub działanie podobnych czynników mechanicznych. Tak na przykład trawnik boiska piłki nożnej dla uzyskania wymaganej odporności na deptanie musi być uprawiany i specjalnie pielęgnowany przez co najmniej 6 miesięcy. W praktyce na przygotowanie takiego boiska poświęca się cały sezon wegetacyjny. Jest to między innymi przyczyna długiego okresu budowania i oddawania do użytku wielu obiektów sportowych. W tym więc wypadku wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej darni i przeniesienie jej na powierzchnię boiska ma szczególnie duże znaczenie.

Trawniki zakładane przez przenoszenie darni (trawa z rolki) są droższe, ponieważ trzeba ją zdjąć, przetransportować, ułożyć i odpowiednio pielęgnować do czasu zrośnięcia się z podłożem. Mimo wyższego kosztu trawnika zakładanego w ten sposób przyjęcie takiego rozwiązania może się okazać uzasadnione ekonomicznie. Zakładanie, trawników w omawiany sposób jest niekiedy konieczne ze względów higienicznych np. w ogrodach dla dzieci.

W wielu krajach ogromne powierzchnie trawników zakłada się przez przenoszenie specjalnie produkowanej darni. W USA na przykład produkuje się do tego celu ponad 30 tys. hektarów darni rocznie. Na dużą skalę rozwinięta jest również produkcja darni (trawa z rolki) w wielu krajach Europy. Dodatkową zaletą omawianego sposobu zakładania trawników jest możliwość znacznego zmechanizowania wielu prac związanych z przygotowaniem darni. Zakładając trawniki na niewielkich powierzchniach nie można najczęściej stosować mechanizacji na dużą skalę i większość prac wykonuje się oczywiście ręcznie, co jest drogie. Często trawniki takie są zaniedbywane i jakość uzyskanej darni jest znacznie niższa od przygotowywanej na dużą skalę.