Rodzaje gleby

Rodzaje gleby:

Typy gleb

Gleby piaszczyste – Gleby piaszczyste są ziarniste, ich cząstki nie zlepiają się, co oznacza, że szybko przesychają i łatwo wypłukać z nich składniki pokarmowe. Gleby piaszczyste nie mają jednak samych wad. Wiosną szybko się nagrzewają, ich spulchnianie lub przekopywanie nie wymaga wysiłku. Zabiegi poprawiające jakość gleby piaszczystej będą przede wszystkim polegać na intensywnym nawożeniu organicznym. Istnieje sporo roślin, które preferują luźne, dobrze przepuszczalne gleby, wliczając w to wiele gatunków pochodzących z basenu Morza Śródziemnego. Lawenda, tymianek czy rozmaryn dużo lepiej rozwijają się na glebach piaszczystych niż ciężkich glebach gliniastych. Roślinom o słabszej mrozoodporności znacznie łatwiej będzie przetrwać zimę na bardziej suchych glebach piaszczystych niż w glebach ciężkich.

Gleby piaszczyste – wskazówki dotyczące uprawy:
• Dobrym sposobem zatrzymania wody w glebach piaszczystych jest pokrycie ich mulczem w postaci grubego żwiru lub grysu kamiennego. Zaczynamy od przekopania rabaty i zasilenia jej nawozem organicznym. Na rabatę dobieramy rośliny odporne na suszę. Obficie je podlewamy i okrywamy warstwą mulczu o grubości 8-10 cm.

Gleby piaszczysto-gliniaste – Ten typ gleby jest najbardziej pożądany. Gleby piaszczysto-gliniaste mają dobrą zdolność magazynowania wody, umiarkowaną przepuszczalność, są średnio przewiewne i dobrze się nagrzewają. Na glebach piaszczystych stosujemy intensywne nawożenie organiczne po to, by nadać im właściwości zbliżone do gleb piaszczysto-gliniastych. Podobny efekt staramy się osiągnąć, dodając do gleb gliniastych ostrego żwiru, poprawiając ich porowatość, a co za tym idzie także przepuszczalność.

Gleby gliniaste – Jest to gleba ciężka, o drobnoziarnistej budowie. Składa się z małych, gęsto zbitych cząstek, z dużą zawartością części spławialnych. Słaba porowatość sprawia, że gleba ta jest mało przepuszczalna dla wody i powietrza. Wilgotna staje się bardzo lepka, a w słoneczne dni na powierzchni tworzy twardą skorupę. Te właściwości gleb gliniastych są odpowiedzialne za jej trudną uprawę. Z drugiej jednak strony są to gleby żyzne. Jeśli poprawimy ich strukturę, przekonamy się, że wiele roślin, np. róże, woli je od ubogich gleb piaszczystych. Sprawdzoną metodą poprawiającą właściwości gleb gliniastych jest wysiew roślin na nawóz zielony. Doskonały efekt daje łubin niebieski, którego korzenie podczas wzrostu spulchniają glebę. Gdy tylko zacznie kwitnąć, ścinamy go i przekopujemy z glebą.

Gleby gliniaste – wskazówki dotyczące uprawy:
• Jeśli musimy poruszać się po namokniętej glebie gliniastej, lepiej połóżmy na niej deskę, zwłaszcza jeśli pracujemy na brzegu trawnika.
• Niektóre rośliny w ogródku warzywnym, np. czosnek, lepiej uprawiać na radlinach. Gleba w radlinach jest dużo bardziej przepuszczalna. Poza tym korzenie roślin znajdują się dzięki temu wyżej, ponad najchłodniejszą (zimą i wczesną wiosną) i najbardziej wilgotną warstwą gleby.
• Aby przesuszyć wilgotną ciężką glebę gliniastą na rok przed rozpoczęciem uprawy warto osłonić ją folią rozciągniętą na łukowato wygiętych prętach. Z kolei folia rozpostarta nad planowaną rabatą ochroni glebę przed deszczem i ogrzeje ją, zapewniając przy tym dostęp powietrza.
• Osuszanie gleby jest łatwiejsze, kiedy rabata nie przekracza 1,2 m i wyniesiona jest nieco ponad poziom terenu.