Kompostownik – Składowanie materiału

Kompostownik – Składowanie materiału.

Na kompost starajmy się zbierać jak najbardziej różnorodny materiał – to jeden z czynników decydujący o dobrej jakości końcowego produktu. W miarę pojawiania się odpadów możemy bezpośrednio składować je w kompostowniku, układając cienkimi warstwami lub tymczasowo przechowywać w workach i ułożyć w kompostowniku, dopiero kiedy zgromadzimy odpowiednią ich ilość. (Materiał, z którego wykonany jest worek, powinien dopuszczać powietrze).

Kiedy kompostownik już zapełnimy, materiał możemy pozostawić na rok, by przez ten czas ulegał powolnemu rozkładowi. Po upływie roku opróżniamy pojemnik i wykorzystujemy dojrzały kompost. Wielu ogrodników opróżnia pojemnik po tygodniu lub dwóch i przemieszcza poszczególne warstwy tak, by warstwy spodnie znalazły się na wierzchu. Taki zabieg stwarza lepsze warunki rozwoju dla bakterii przyśpieszających rozkład kompostowanego materiału.

Zapełniając kompostownik, pamiętajmy, by nie ubijać kolejnych warstw – kompostowany materiał musi mieć swobodny dostęp powietrza. Najlepsze rezultaty otrzymujemy, na przemian układając warstwy suchego materiału (np. słoma, siano) i mokrego (np. świeżo ścięta trawa) oraz przesypując je ziemią lub przesianym, dojrzałym kompostem z ewentualnym dodatkiem aktywatorów. Jeśli zamierzamy przemieszczać kompostowany materiał, pracę ułatwią nam dwa pojemniki, które pozwolą przekładać materiał z jednego do drugiego. Jeśli jednak mamy tylko jeden kompostownik, opróżniamy go i załadowujemy ponownie, układając najpierw warstwy mniej przekompostowanego materiału. Dojrzalszy materiał rozkładamy na obrzeżach i na wierzchu. W zależności od potrzeb, możemy dodać nieco wilgotniejszego lub bardziej suchego materiału.

Całość dobrze jest przykryć warstwą obornika, która ograniczy straty ciepła i parowanie.