Zakładanie ogrodu na balkonie

Znaczna wysokość – Zakładanie ogrodu na balkonie

Coraz więcej osób zamieszkujących wyższe piętra bloków tworzy na balkonach bajeczne małe ogrody. Możliwość spoglądania na zieleń z okna mieszkania usytuowanego na 20. piętrze jest z pewnością wspaniała. Nie można jednak zapominać, że rośliny uprawiane na takiej wysokości są narażone na bardzo intensywne promieniowanie słoneczne oraz działanie silnych wiatrów. Balkonowi ogrodnicy muszą zatem podejmować takie same działania, jak ich koledzy na ziemi, tyle tylko że ograniczone do niewielkiej przestrzeni. Dodatkowo wszystko, co znajduje się na balkonie, musi być należycie przymocowane ze względu na bezpieczeństwo osób mieszkających poniżej. Równie ważnym aspektem jest oczywiście także nośność balkonu.

Zakładanie ogrodu na balkonie zaczynamy zazwyczaj od stworzenia osłony dla mniejszych roślin. W tym celu wznosimy kratownicę wzdłuż części balkonu, do której mocujemy uprawiane w donicach drzewka i krzewy odporne na wiatr, takie jak jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), iglicznia trójcierniowa (Gleditsia triacanthos), brzoza, irga czy zimozielone oliwniki. Rośliny te regularnie przycinamy, tworząc szpaler stanowiący osłonę przed wiatrem. W jego obrębie możemy uprawiać całą gamę mniejszych roślin, zarówno cieniolubnych, jak i preferujących dużą ilość światła.

Niekiedy na balkonach można spotkać minisadzawki, a nawet miniaturowe trawniki zakładane w pojemnikach. Niewielkie drzewka, krzewy i byliny mogą być uprawiane w tej samej donicy przez wiele lat, pod warunkiem że są odpowiednio podlewane i nawożone. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wiosną nawozów o długotrwałym działaniu, powoli wzbogacających podłoże. Jeżeli w donicy jest dość miejsca, warto wierzchnią warstwę ziemi nawieźć świeżym kompostem.